Dušičky 1866

21. 10. 2023
Königgrätz 1866
Lípa
15.735376

Dušičky 1866

Dušičkové pietní setkání na Chlumu, uctění památky zemřelých u příležitosti 157. výročí bitvy u Hradce Králové 1866
Program:
11.00 - příjezdy účastníků k restauraci U polních myslivců na Chlumu, možnost občerstvení, debata účastníků
12.45 - sraz před Muzeem války 1866 na Chlumu
13.00 - odchod v průvodu k mauzoleu na Lípě (300m)
13.15 - pietní akt a bohoslužba u mauzolea 1866 - připomenutí obětí, položení věnce, salva. Prohlídka mauzolea a renovovaného oltáře
Po skončení bohoslužby budou v Dohaličkách slavnostně vysvěceny opravené kříže z války roku 1866 u kostela.
Parkování účastníků i návštěvníků je možné u Muzea války 1866 a na ploše před rozhlednou na Chlumu.
×

Tento web používá cookies.

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.