Zažít historii - logo

Zažít-historii.cz je projekt, který vznikl v roce 2018 s cílem informovat o reenactmentových událostech jako jsou rekonstrukce bitev, otvírání muzeí, pietní akty a další. Hlavním posláním tohoto projektu je sjednocení velmi roztroušené společnosti klubů vojenské historie, klubů historického šermu a lidí, kteří tyto aktivity provozují.

Co je reenactment?

Reenactment je rekonstrukce historických událostí (většinou historických bitev), jejímž hlavním posláním je připomenout dnešní generaci hrůzy válek a život v tehdejší době, neboť historia magistra vitae (dějiny jsou učitelkou života). Samotný reenactment rozdělujeme na různá období, čímž se můžeme setkat s reenactory (těmi, co provozují reenactment), kteří se věnují husitským válkám, ale třeba i rekonstruují dobový život za Protektorátu.

O autorovi

Autorem tohoto projektu je Martin Přibyl z KVH Ústí nad Labem. Kontaktovat ho můžete pomocí emailu – martin.pribyl@zazit-historii.cz, nebo pomocí facebooku.

Jak podpořit projekt?

Nejlepším způsobem, jak podpořit tento projekt, je doplňování událostí do kalendáře a sdílení s ostatními lidmi.