Zažít historii - logo
  1. Web je v současné době ve fázi vývoje, proto web zažít-historii.cz neručí za 100% funkčnost všech funkcí.
  2. Web zažít-historii.cz není vlastníkem a ani autorem zapsaných událostí, ale má právo na základě stížnosti stáhnout událost ze svého kalendáře.
  3. Web zažít-historii.cz nepropaguje žádné politické hnutí ani jeho myšlenky a jeho cílem je pouze informování veřejnosti o pořádaných rekonstrukcích bitev, historických trhů a podobně.
  4. Na základě registrace uživatele, daný uživatel souhlasí se zaznamenání vyplněných dat a jejich následné užívání pro interní účely. Web zažít-historii.cz se zavazuje, že nepředá vyplněná data třetí osobě.
  5. Uživatel dává právo svoji registrací webu zažít-historii.cz možnost nakládat s nahranými obrázky podle uvážení. Přesto se web zažít-historii.cz zavazuje, že pro zveřejnění obrázku nahraného uživatelem se dotáže daného uživatele.
  6. Na celém webu používáme tzv Cookies. Ty se používají pro zapamatování některých údajů, jako je historie procházení, aby následně mohli zlepšit a zrychlit veškeré chování na webu.
  7. Na celém webu je zaručena ochrana osobních údajů. Všechny zveřejněné osobní údaje jsou buď zcela veřejné (z veřejně přístupných zdrojů) nebo s povolením vlastníka těchto údajů.