Zažít historii - logo

Otevírání pevnosti Josefov – slavnostní zahájení sezony 2022

Popis události

Slavnostní zahájení turistické sezony 2022 v pevnostním městě Josefově. Pochod vojska městem, vztyčení vlajky na Bastionu I, bitevní ukázka, zpřístupnění muzeí a turistických areálů.