Warning: Illegal string offset '@type' in /data/web/virtuals/157358/virtual/www/domains/zazit-historii.cz/wp-content/themes/zazit-historii/inc/ZazitHistoriiFrontend.php on line 1010

Svatováclavské historické ležení v Dobrušce

28. - 30. 9. 2018
Dobruška

Svatováclavské historické ležení v Dobrušce

Chrabří rytíři, počestné dámy a ctění páni .

Na vědomost se dává, že 28.září léta Páně 2018, bude po válečných výpravách a před dalšími boji, zbudované ležení do kterého jste zváni ...

Bude se jíst, pít, hodovat, střílet z luku, z kuše i menší turnaj pro potěchu oka měšťanů, diváků a dvořanů.
To vše ve městě zvaném Dobruška, v Archlebových sadech..

A kdo, že vás zve? Pánové z Dobrušky a nadšenci...

sdílejte událost a rozkřikněte to mezi vaše druhy...

Program:
Po úpravách bude zveřejněn 30.8.2018

28.září 2018
od 14:00 - možnost příjezdu a budování ležení ze stanů v
Archlebových sadech
18:00 - seznámení se všemi a dodatky k akci
19:15 - průvod družiny sv. Václava
22:00 - skupina Big Man Band(rock,Velký Meder,Slovensko)
náměstí
--------------------------------------------------------------------------------------
29.září (kostýmová povinnost)

08:30 - seznámení s ostatními co přijeli později
09:00 - zahájení I.ročníku(pokusu) Svatováclavského ležení v
Dobrušce
- otevřený jarmark historických řemesel a jarmační divadlo
(náměstí)
- otevřený stánek pro děti i dospělé se střelbou z luků
(Sady)
- otevřená plocha pro děti se zájmem být rytířem a šermovat
s meči (sady)
- možnost přehlídky pro diváky menší souboje , ukázky
trénování

11:00 - zápis na rytířský miniturnaj o ceny
12:00 - Hodování a posezení u jednoho stolu s dobovovou hudbou
-
13:30 - přehlídka zbraní a dobového ležení s menším
vystoupením
14:30 - Rytířský miniturnaj
16:30 - přehlídka zbraní a dobového ležení s menším
vystoupením
-
19:00 - rozloučení se s diváky,konec akce historického ležení a
poděkování všem ostatním šermířům a nadšencům za
pomoc a seznámení s druhým ročníkem
19:30 - začátek vlastní větší zábavy,opékání,pití,hudba
21:45 - Waťák - Kabát revival(rock,Vsetín) náměstí
-----------------------------------------------------------------------------
30.září 2018

do 12:00 balení stanů ....
-------------------------------------------------------------------------------

Na úvod k akci a programu pár seznámení i pravidel (v Kostce)

1,
(Kostým) Je to podle účasti, Raný až Pozdní středověk, možnost jakékoliv výzbroje či šatů
1.a
(Stan) prosíme dobové stany, počet stanů nedokážeme určit , jelikož nevíme rozměry plochy pokrytí stanem vašeho stanu...
2,
(WC)Máme propůjčený Kulturní dům,který se nachází v sadech kde budou WC..
3,
(Strava a voda)Zajišťuje se maso na gril a minerální voda(podle účasti) jak na hostinu tak i na večerní opékání
4,
(odpadky)Je tu zde mnoho košů na odpadky, prosím zbytečně nic neodhazovat, park je propůjčený... viník půjde do pranýře .-)
5,
(oheň) Maximálně roštové ohniště, jinak je bohužel zakázáno zbudovat ohniště do země... leda pokud máte kovové ohniště a spol...
6,
(parkování)Ti co přijedou vlastním autem,navedeme kam zaparkovat mimo sady... parkoviště naproti sokolovně u sadů nebo na nádraží... Mapka se dodá před akcí ...
7,
(chování) Nečekáme žádné špičkové herce ani svatoušky ale jen prosím s ohledem na mluvu kvůli dětem , pro které to děláme...
8,
(organizace) Spříjezdem se ohlásit jednomu z pořadatelů, který vás seznámí zatím v kostce o akci a místu kde budete moct postavit stan a vaší úlohu na akci..
9,
(elektrika) vyjednána , sice taková nedobová věc, ale náhražka trochu za oheň ...
10.
Seznámení s návštěvníky o pranýři. Pokud se dostaneme do nepříjemnosti s návštěvníkem, navrhuji využít prázdný pranýř na jeho vychladnutí .-)
11.
Při dostatku velkého počtu zúčastněných, je možné uspořádat menší bitvu o ležení a o titul příštího Pána Dobrušky...


zdroj: https://www.facebook.com/events/2219524111618581/

×

Tento web používá cookies.

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.